PDOK Labs

Bekijk onze datasets en SPARQL service!

Laatste wijzigingen:

Logo foto: Molgreen, Animation:Amada44 (File:20120527 xl wiki 3735.JPG) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

In deze Data Story willen we aan de hand van windturbines laten zien hoe kwaliteitsverbetering mogelijk is door combinaties van datasets met informatie over windturbines. Windturbines komen voor in de BGT (overig bouwwerk, type windturbine), in de BRT (type windturbine), in Windstats, in Dbpedia (2013; gebaseerd op CBS), in Wikidata (te weinig), en Open Street Map (OSM).

Deze story beschrijft de volgende zoekopdrachten:

  • Welke windturbines staan er in de OpenStreetMap en WikiData SPARQL endpoints?
  • Waarin zitten de verschillen tussen de BGT, BRT, OpenStreetMap en Windstats als het gaat om windturbines in Flevoland?

Windturbineparken in Nederland

De windturbine parken in Nederland volgens Wikidata (klasse ‘Wind farm’).

Alle windturbines in Flevoland (BGT,BRT,OSM,WindStats)

De kaart hieronder biedt een overzicht van alle beschikbare data over windturbines voor Zuidwest-Flevoland. Het kaartbeeld is gelaagd opgebouwd; eerst worden de turbines uit Windstats geplot, hieroverheen de windturbines uit OpenStreetMap, hierover weer de turbines uit de BRT, en als laatste de turbines uit de BGT.

Alle markers waar geen blauwe marker uit de BGT overheen geplaatst is, kan mogelijk aangevuld worden in de BGT. Het kaarbeeld laat zien dat vooral de BRT, OpenStreetMap maar in beperktere mate ook Windstats mogelijk nog aanvulling kunnen betekenen voor de BGT.

Alle windturbines in Zuidwest-Flevoland volgens BGT ( ), BRT ( ), en OSM ( ).

Windturbines ontbrekend (?) in de BRT

Wijzigen we de volgorde van de kaartopbouw, dan zien we welke turbines niet in de BRT voorkomen. Alle markers in een andere kleur dan geel is mogelijk een ontbrekend element.