PDOK Labs

Bekijk onze datasets en services op data.pdok.nl!

Laatste wijzigingen:

Vind een gebouw

De volgende vraag kan gebruikt worden om een specifieke gebouwen (inclusief woonhuizen) te vinden. De informatie voor een specifiek gebouw kan worden opgevraagd door de query editor te openen en de bind operatoren aan het begin van de query aan te passen.

Voor sommige gebouwen zijn meerdere registraties door de tijd heen gemaakt. Omdat deze history ook als Linked Data is opgeslagen moeten er dan extra stappen ondernomen worden om alleen de actuele informatie te tonen.

In onderstaande query wordt de actuele informatie voor Heerlijk Lokaal, Molenstraat-Centrum 1, Apeldoorn getoond.