PDOK Labs

Bekijk onze datasets en SPARQL service!

Laatste wijzigingen:

PDOK Knowledge Graph

Casus 1: Mogelijkheden voor projectontwikkeling

We willen dat er meer huizen worden verkocht. Één manier om dat voor elkaar te krijgen is door meer huizen te bouwen. Buitenstedelijk bouwen is echter lastig: dit tast groen aan en is mogelijk minder duurzaam. Randstedelijk en binnenstedelijk bouwen is ook lastig, want vaak moeten bestaande woningen eerst worden afgebroken alvorens verbeterde nieuwbouw kan worden gepleegd. Daarom deze Data Story: we combineren data uit verschillende PDOK bronnen en gebruiken de PDOK Knowledge Graph om te zoeken naar die plekken in Nederland waar de meeste potentie voor projectontwikkeling is.

Bevraging 1A: Vind een geschikte buurt

We beginnen te zoeken naar buurten in Nederland waar de omstandigheden gunstig zijn voor verbeterde nieuwbouw. Het CBS houdt gedetailleerde statistieken bij van alle Nederlandse buurten. We beginnen met het in beeld brengen van alle buurten waar matige stedelijkheid is: daarmee sluiten we groengebieden waar niet gebouwd mag worden en sterk stedelijke gebieden waar niet gebouwd kan worden uit.

Bevraging 1B: Voeg meer criteria toe

Laten we hier nog enkele zoekcriteria aan toevoegen:

  • De buurt moet woningen met een lage gemiddelde woningwaarde bevatten.
  • De buurt moet een relatief hoge woningvoorraad hebben.
  • De buurt moet woningen bevatten die vóór 2000 gebouwd zijn.

Wanneer we alle buurten in Nederland op basis van deze criteria sorteren komen de volgende buurten boven drijven:

Bevraging 1C: Kandidaat buurten in Dordrecht

Twee van de kandidaat buurten blijken in Dordrecht te liggen, dus laten we daar eens verder kijken. Dit zijn de buurten in Dordrecht met in de weergave hun gemiddelde woningwaardes. Deze waardes zijn afkomstig van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Bevraging 1D: BAG panden die aan de criteria voldoen

Dan gecombineerd met BAG panden van vóór 1970, WOZ waarde in de laagste klasse (t/m € 150.000,-), en energielabel D of hoger. De ‘hete’ deleten van de kaart duiden aan waar de potentie het hoogst is.

Casus 2: Herbenutten van schoolgebouwen

Een andere mogelijkheid voor het realiseren van nieuwe woningen zijn leegstaande schoolgebouwen.

Bevraging 2A: BAG panden met onderwijsfunctie door de tijd heen

Het volgende diagram toont een overzicht van het aantal BAG panden met een onderwijsfunctie, geteld per jaar en per status categorie. We zien dat de afgelopen jaren een groot aantal BAG panden met een onderwijsfunctie van status is veranderd.

Bevraging 2B: Mutaties voor BAG panden met onderwijsfunctie

We kunnen deze panden op de kaart zetten, samen met hun recente mutaties volgens de BAG, en in relatie tot hun bijbehorende perceel volgens de BRK. Dit laatste is van belang omdat het laat zien hoeveel bouwgrond er mogelijk vrij zou kunnen komen wanneer een voormalig schoolgebouw vrijkomt voor nieuwbouw.

Bevraging 2C: BRT school én BAG pand met onderwijsfunctie

De BRT bevat ook schoolgebouwen, maar deze set is onvolledig. Slechts één van de BAG panden met een onderwijsfunctie komt ook als zodanig in de BRT voor.

Casus 3: Energielabel verplichting kantoren

Vanaf 2023 moet ieder kantoorpand in Nederland met een oppervlakte groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Een kantoor dat per 1 januari 2023 energielabel E of slechter heeft mag dan niet meer als zodanig worden gebruikt. Deze bepaling is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 en is op 2 november 2018 gepubliceerd in het Staatsblad.

KleurEnergielabel
A, A+, A++, A+++
B
C
D
E
F
G

Soms bevinden zich in één pand meerdere kantoren, die mogelijk verschillende energielabels hebben. In dat geval is de kleur van het pand bepaald door het slechtste enrgielabel dat binnen dat pand aanwezig is.