PDOK Labs

Bekijk onze datasets en SPARQL service!

Laatste wijzigingen:

Wat weten we over Krimp?

Krimpregio’s en Verstedelijking zijn onderwerpen die maatschappelijk vol in de schijnwerpers staan. Het is een complex vraagstuk. Begin november 2017 vond de CBS/Kadaster Datathon plaats waarin een team van data specialisten van Kadaster en CBS aan de slag zijn gegaan met Linked Data. Samen met datajournalisten Frédérik Ruys en Stephan Okhuijsen is het thema Krimp gekozen voor deze data story.

Wat zijn de Krimpregio’s?

De krimpregio’s die we in Nederland kennen zijn:

Waar zijn de Krimpregio’s?

Allereerst zijn we benieuwd welke krimpregio’s we eigenlijk hebben in Nederland, en hoe zijn die over Nederland verdeelt? Het resultaat laat zien dat er 9 krimpgebieden zijn vooral aan de landsgrenzen.

Bevolkingsopbouw

Krimpregio’s zijn gebieden waar het aantal inwoners lager wordt. Maar hoe ziet de bevolkingsopbouw eruit? Ook vergrijsd? En weinig jeugd is de verwachting?

Bevolkingsopbouw in vergelijking

Hoe is de verhouding over de verschillende leeftijdsgroepen in krimpgebieden versus heel Nederland? We bekijken het aan de hand van één krimpregio. Deze krimpregio kan in de query eenvoudig aangepast worden.

Mobiliteit in krimpregio’s

Hoe is de mobiliteit in een krimpregio? We zijn geïnteresseerd in de afstanden tot bijvoorbeeld de afstand tot de oprit van een hoofdweg, treinstations, kinderdagverblijf, supermarkt en hoeveelheid auto’s per huishouden. Eerst nemen we voor alle gemeenten de gemiddelde afstanden tot enkele voorzieningen:

Daarna vergelijken we de gemiddelde afstand tot voorzieningen per krimpgemeente tot het landelijk gemiddelde (over alle gemeentes): ‘🠋’ betekent dat de afstand korter is dan gemiddeld; ‘🠉’ betekent dat de afstand larger is dan gemiddeld.

Werk

Dat brengt ons eigenlijk automatisch bij het thema werk. Welk deel van de beroepsbevolking heeft een baan?

Wat is over heel Nederland het minimale en maximale arbeidsparticipatiepercentage?

Hoe komen de krimpregio’s uit de bus, vergeleken met het Nederlands gemiddelde?

Wat is het beeld over heel Nederland van de arbeidsparticipatie?

Energiepotentieel

De wijken waar de grootste mogelijkheden liggen op het verbeteren van het verlies van energie in de woning, liggen die in een krimpgebied of niet; relevante informatie voor het beleid op subsidies, of voor het slopen van woningen in krimpgebieden.

Het gemiddelde theoretische besparingspotentieel wordt per gemeente gerekend. Dit besparingspotentieel ligt tussen €25 en €1.900 per jaar. Hieronder vragen we de thematische kaart op, waar blauw/koud een laag, en rood/warm een hoog besparingspotentieel aanduidt. (In de query zit een comment ‘#’ die, wanneer verwijdert, het precieze bedrag voor iedere gemeente laat zien.)

Als we het besparingspotentieel alleen voor de krimpregio’s laten zien, krijgen we de volgende kaart: