PDOK Labs

Bekijk onze datasets en services op data.pdok.nl!

Laatste wijzigingen:

Kadaster Knowledge Graph (KKG)

Persona: Projectontwikkelaar.

We willen dat er meer huizen worden verkocht. Één manier om dat op te lossen is door meer huizen te bouwen. Buitenstedelijk bouwen is echter lastig: dit tast groen aan en is mogelijk minder duurzaam. Rand/binnenstedelijk bouwen is ook lastig, want waar heb je de beste kans? Daarom de case: met het combineren van data uit meerdere bronnen, kun je WEL tot relevante informatie komen.

Deel 1

CBS wijken met matige stedelijkheid.

Laten we daar aan toevoegen: de wijk moet woningen bevatten die vóór 2000 zijn gebouwd, met een lage gemiddelde woningwaarde, en moeten een relatief hoge woningvoorraad hebben.

Dan gecombineerd met BAG panden van voor 1970, WOZ waarde in de laagste klasse, en energielabel D of hoger…

Deel 2

Panden met een winkel/industriefunctie volgens de BAG, die dicht bij het centrum liggen, oud zijn, en waar ruimtelijke plannen woningbouw toestaat.

Deel 3

Oud gebouw wat vroeger een school was, maar inmiddels niet meer. 5 Jaar combineren met functie/status-verandering. Te laat als status “is gesloopt”.

Scholen volgens de BRT

BAG panden met status veranderingen binnen de afgelopen 5 jaar