PDOK Labs

Bekijk onze datasets en SPARQL service!

Laatste wijzigingen:

Energie Data Story

Deze data story laat zien welke mogelijkheden er ontstaan als de Energielabel Dataset (RVO) beschikbaar gesteld wordt als Linked Data. Daarbij wordt vooral gefocust op de toegevoegde waarde door combinaties te leggen met andere datasets, zoals de BAG (Kadaster), Energieverbruik (Gemeente Amsterdam), en Energiebesparingspotentieel (CBS). Data interoperabiliteit in de praktijk.

Woning

We beginnen bij een specifieke woning in Zoetermeer: Waarderstraat 23.

Straat

Hoe zit het eigenlijk met de energielabels op de Waarderstraat? De panden in deze straat hebben energielabel A ( ), energielabel B ( ), of geen energielabel ( ).

Hoe zit het dan in zo’n wijk qua energie verbruik?

Gasverbruik is gemeten in kubieke meters (m³). Elektriciteitsverbruik is gemeten in kilowattuur (kWh).

Zij-stap: BAG data in Tableau

Buurt & mogelijke besparingen

Mijn buurt heet ‘Oosterheem-Noordoost’, waar volgende de CBS Wijk en Buurtkaar het gemiddelde aardgasverbruik 470 m³/jaar is, en het gemiddelde elektriciteitsgebruik 3,880 kWh/jaar.

Dat is mooi, maar is er in mijn buurt misschien ook energie te besparingen? Het CBS heeft hier gegevens over. Voor buurt ‘Oosterheem-Noordoost ’ zijn de mogelijke besparingen €100,- per jaar. Daarvoor zijn éénmalige investeringen van €4.100,- nodig. Dat betekent dat er pas na 41 jaar een positief rendement optreed…

Reële energiebesparing

De volgende kaart toont de totale besparing in energieverbruik (uitgedrukt in euro per jaar) die in koopwoningen behaald kan worden wanneer alle energiebesparende maatregelen die nog kunnen worden toegepast in de woning worden gerealiseerd. Besparingen liggen landelijk tussen €0 (blauw/koud) en €2.280 (rood/warm).

Theoretische energiebesparing

De volgende thematische kaart laat de theoretische energiebesparing zien. Landelijk ligt dit besparingspotentieel tussen €0 en €1.900 per koopwoning per jaar.

Besparingspotentie voor een gemeente

In andere gemeentes kan de besparinspotentie aanzienlijker zijn, bijvoorbeeld in Amsterdam. We tonen hier de buurten waar besparingen weinig opbrengen (blauw) en de buurten waar besparingen veel opgrengen (rood).

We zien dat in een nieuwbouwbuurt als ‘IJburg West’ (rechts in de kaart gelegen) bijna geen energiebesparingen mogelijk zijn. Maar in de oude buurten in de binnenstad zijn aanzienlijke energiesparingen van duizenden euros per jaar mogelijk.

Hoog Energieverbruik?

We zijn wel benieuwd welke gebouwen in Amsterdam veel energie verbruiken, en welk energielabel daar dan bij hoort.

Energie browser

Naast bovenstaande queries is het ook mogelijk om buurten te filteren op basis van energie-gerelateerde eigenschappen in de Energie Browser: