PDOK Labs

Bekijk onze datasets en SPARQL service!

Laatste wijzigingen:

De ‘linkset’ BAG-BRK

Disclaimer

Op deze story en de data die erbij hoort, is de algemene PDOK disclaimer van toepassing.

De handleiding en uitleg van de LKO-koppeling kun je vinden in het document: BRK-BAG koppeling specificatie en bijhouding.

INSPIRE AR3NA

Het Kadaster participeert in een initiatief om INSPIRE data beschikbaar te krijgen als Linked Data, en de meerwaarde van deze data aan te tonen. De lead van dit project ligt bij Netage, dat een demonstrator zal gaan realiseren om het nut van Linked Data voor hulpdiensten aan te tonen.

Een kernelement in deze demonstrator is het gebruik van de koppeling tussen panden en percelen. Voor de brandweer is het van belang te weten welke nabijgelegen panden zich bij een brand bevinden, op welke percelen deze liggen, wie de eigenaar hiervan is en welke belendende percelen naast de brandhaard liggen. Het Kadaster heeft hiertoe een koppeltabel gepubliceerd die aldaar intern bekend staat onder LKO: Locatie Kadastraal Object. Het vormt de koppeling tussen BAG nummeraanduidingen en BRK perceels- en appartementsrechtsregistraties.

Deze linkset toont de kracht van Linked Data door twee basisregistraties transparant met elkaar te verbinden. De linkset is geen integraal onderdeel van de basisregistraties zelf, maar vormt het verbindende element hiertussen. Hiermee is de basis gelegd voor een stelsel van basisregistraties: niet slechts in isolatie, maar in verbondenheid!

Linkset

De LKO koppeltabel van BAG-nummeraanduidingen naar BRK percelen is vertaald naar een koppeling tussen URI’s uit de Linked Data publicatie van de basisregistraties BAG en BRK, zoals die zijn gepubliceerd op https://bag.basisregstraties.overheid.nl en https://brk.basisregistraties.overheid.nl. Door de identificatiecodes uit de LKO koppeltabel te vertalen naar URIs, kunnen deze vanuit iedere plek op aarde worden geraadpleegd. De resulterende linkset BAG-BRK is gepubliceerd door het research-team van het PDOK dataplatform, op https://data.labs.pdok.nl.

SPARQL

De BAG-BRK linkset is gepubliceerd in een andere RDF store dan die waarmee de BAG en BRK zelf zijn gepubliceerd. Normaliter is dit direct een data-integratievraagstuk, maar dit is niet het geval met Linked Data. Door het SPARQL-mechanisme is data op te vragen uit willekeurige andere SPARQL-endpoints, via het zogenaamde ‘federated query’-principe.

Voorbeeld

Onderstaand een overzicht van een serie nummeraanduidingen en gerelateerde percelen aan de Oranjekade te Haarlem. De meest noordelijke marker betreft een ‘outlier’: hier zit mogelijk iets fout in de linkset.