PDOK Labs

Bekijk onze datasets en SPARQL service!

Laatste wijzigingen:

Applicaties

Hier worden applicaties gedemonstreerd die in de Labs-omgeving worden ontwikkeld of getest. Presentaties en publicaties zijn te vinden onder publicaties.

Energielabels voorspellen voor panden

Voor het Geo Gebruikersfestival 2018 ontwikkelde het Kadaster een demo-applicatie voor het voorspellen van energielabels van panden, op basis van slechts een bouwjaar en een pandoppervlak. Het doel van de demo is aantonen dat met een eenvoudig machine learning model een support system kan worden gerealiseerd.

De Huischeck

Voor het Geo Gebruikersfestival 2018, de Kadaster Directiedagen en de GeoBuzz heeft het Kadaster de Huischeck ontwikkeld. In de Huischeck wordt op basis van een adres informatie verstrekt over het desbetrefftende huis, zowel in tekstvorm als met een QR code.

Linked Data browsers

Archiefviewer

Voor de historische werkgroep Lisse ontwikkelde het labs-team een viewer waarmee de perceelsgeschiedenis van Lisse is in te zien. De applicatie is nog in ontwikkeling: Archiefviewer op de kaart

Bier tijdreis

Als onderdeel van de Hack-a-LOD 2018 heeft het Kadaster een bier tijdreis gemaakt, waarin het ontstaan van bierbrouwerijen door de tijd heen wordt gevisualiseerd op een kaart: zie de live demo.

Zoeken op begrip in datasets

Een van de obstakels voor het (her)gebruik van data is dat data vaak moeilijk vindbaar is voor potentiële gebruikers, of zelfs helemaal niet vindbaar is. Dit geldt met name voor gebruikers die niet bekend zijn binnen het geo-domein, zij zoeken vaak niet op de BAG maar op zoektermen zoals ‘adres’. Zeker voor linked data is dit een obstakel: hoe meer datasets gelinkt worden, hoe meer data verspreid zal staan over heterogene datasets. Om de vindbaarheid van data te vergroten is een zoekmachine gemaakt, die het mogelijk maakt datasets te zoeken door op begrippen te zoeken uit de linked data vocabulaires. Klik op de afbeelding om de zoekmachine te openen..

Zoeken op begrip in datasets

Visualisatie van BAG vocabulaire met WebVOWL

WebVOWL is een visualisatietool waarmee de samenhang van een semantisch model wordt weergegeven. Met deze tool kunnen we bijvoorbeeld de gebruikte klassen en eigenschappen van de BAG tonen. Klik op de afbeelding om het model te bekijken:

BAG in WebVOWL

Data exploration with Tableau

Tableau is a Business intelligence (BI) software. Broadly, BI refers to the methods and technologies used to gain insights from analyzing big data generated by enterprises. BI software tools are popular; they provide user-friendly access to professional data collection, analysis and visualization. They are used in many enterprises to support informed decision making. The latest versions of such systems are able to consume geo data and to build cartographic visualizations. In order to test mapping capabilities of Tableau working with Kadaster data we build a dashboard showing year of construction of buildings in Enschede.

This visualisation shows 130000 buildings. Despite of the data size Tableau performs with ease proving its usability. The latter motivated us to design and develop a Web Data Connector allowing access to BAG data from within Tableau. The Web Data Connector uses SPARQL endpoint to serve the data. Example visualisation of the data can be seen below:

LinkDaLe

Voor zijn afstudeerstage ontwierp Gerwin Bosch een applicatie genaamd LinkDaLe. LinkdaLe staat voor “Linked Data Learning Environment”, en maakt het mogelijk om mensen op laagdrempelige manier kennis te laten maken met Linked Data door data te transformeren naar Linked Data. De getransformeerde data kan vervolgens worden opgeslagen in een publiek beschikbaar SPARQL endpoint. Stan Ronhzin leverde bijdragen in de vorm van begeleidende teksten.

Probeer het hier zelf op: linkdale.org

Common Sense demo

TNO heeft een faceted browser ontwikkeld waarmee een demo-applicatie is opgezet voor het Kadaster. Met deze webapplicatie wordt een kaartgebaseerde visualisatie van de vergunningenafhandeling in Eindhoven gedemonstreerd.

Proeftuin Omgevingswet Kadaster

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot één van onderstaande demo-omgevingen, kunt u een e-mail sturen naar omgevingswet@kadaster.nl

Pilot Gebiedsscan & Roadtrip Gebiedsscan

In samenwerking met de gemeenten Utrecht en Eindhoven – December 2017 t/m april 2018

Roadtrip Gebiedsscan idem – juni 2018 t/m oktober 2018

Begin 2018 zijn wij in de geest van de Omgevingswet bezig geweest met een hands-on leerervaring voor gebieds-ontwikkeling. Samen zijn wij aan de slag gegaan om ruimtelijke data van betrokken partijen te visualiseren en als informatieve kaartlagen raadpleegbaar te maken. Het platform is een eerste stap waarin we met gemeenten samen op één plek alle ruimtelijke data, documenten, vergunningen en normen bij elkaar brengen. De uitkomst betreft een gebruiksvriendelijke oriëntatieplek, een plek om eenieder te informeren en inspireren t.b.v. ruimtelijke initiatieven. Én een platform waarop je jouw eigen initiatief kan uitwerken.

Het platform zet mensen aan het denken over welke omgevingsgegevens in een dergelijke informatievoorziening relevant kunnen zijn, welke handige combinaties tussen datasets gemaakt kunnen worden en wat er onder de motorkap eigenlijk allemaal nodig is om data op deze manier als informatie beschikbaar te maken.

Tijdens de Roadtrip zijn wij met dit platform en opgedane leerervaring de boer op gegaan. Wij hebben gesproken met diverse gemeenten, de VNG en het DSO-programma over de potentie van een dergelijk platform voor de Omgevingswet.

Klink op onderstaande links om de demo-omgeving te verkennen, op de github om met de code aan de slag te kunnen en voor meer informatie zie de PowerPoint van onze eindpresentatie van de Gebiedsscan:

Voor meer informatie over de betrokkenen en overige informatie zie ook: www.pilotstarter.nl

Pilot Soest 2.0

Resultaat van de integratie van drie samenwerking: (1) met de gemeenten Emmen en Nijmegen, (2) met de gemeente Soest, (3) en de informatiehuizen Geluid, Afval, Bouw en Ruimte – oktober 2017 t/m januari 2018

In Soest 2.0 zijn twee benaderingen samengekomen:

Sleutelwoorden/boodschap: a) laagdrempelig b) efficiënt c) rijk aan informatie d) slim (her)gebruik van wat er al is e) denk vanuit meerdere, met elkaar samenhangende, schaalniveaus omgevingsplanner.kadaster.semaku.com/.

Pilot Starten Bierbrouwerij

In samenwerking met de gemeenten Emmen en Nijmegen – april t/m september 2017

Gemeenten hebben veel vragen over de toekomstige informatievoorziening in het kader van de Omgevingswet. Welke informatie vind je dan waar? Wat zijn de grote verschillen ten opzichte van de situatie nu? Het is lastig om zonder concreet of illustratief voorbeeld antwoord te geven op bovenstaande vragen. Naar aanleiding van eerder onderzoek van de gemeente Emmen naar de informatiebehoefte in vergunningen processen (aan de hand van ‘bouw’ gerelateerde cases), is in deze pilot een simulatie gemaakt hoe in een gerelateerde case relevante informatie bij elkaar kan worden gebracht en op eenvoudige wijze kan worden gepresenteerd.

De pilot heeft een demonstrator opgeleverd van relevante informatie voor de use case ‘starten van een bierbrouwerij’. De gebouwde demonstrator ‘Zoek bedrijfslocatie’ is zodanig ontwikkeld dat ook voor andere soorten bedrijven de geschiktheid van een potentiële bedrijfslocatie kan worden onderzocht. De demonstrator is nog in ontwikkeling. Heeft u interesse om bij te dragen? We horen graag van u via bovengenoemd e-mail adres.

Klik op onderstaande link en/of PDF document met toelichting om meer over deze pilot te lezen en de demo-omgeving te verkennen:

Beeldende pilot

In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) – april t/m september 2016

De Omgevingswet vraagt om beschikbaarheid van informatie uit diverse informatiedomeinen. Informatie die in de vorm van Informatieproducten wordt geleverd door Informatiehuizen. Vijf Informatiehuizen hebben in deze pilot met elkaar samengewerkt om gemeenschappelijke uitdagingen te leren kennen. Een van de resultaten is een demonstrator die een indicatie geeft hoe een integraal beeld kan ontstaan op basis van informatie uit diverse informatiehuizen. In deze pilot werkten het Informatiehuis Cultureel Erfgoed (RCE), de Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid (IPO) en de Informatiehuizen Ruimte en Bouw (Kadaster) samen.

In de demonstrator is het mogelijk om een vraag te beantwoorden met gebruikmaking van informatie uit meer domeinen tegelijkertijd. De use case wil ingaan op veelverwachte vragen van initiatiefnemers over een bepaald pand: “Wat is dat” en “Mag dat”. Dus onder meer antwoord geven op de vraag welke bestemming een pand heeft en wat er in dat pand is toegelaten. Dit heeft geresulteerd in de demo-omgeving met als titel: “Wasda Magda”.

Klik op onderstaande link om de demo-omgeving te verkennen: